KARTA STAŁEGO KLIENTA

Regulamin promocji

„pizza za pół ceny oraz pizza gratis”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „pizza za pół ceny oraz pizza gratis” jest właściciel firmy „Ambrozja”.

 

 1. Celem programu jest nagradzanie klientów pizzerii „Ambrozja” za korzystanie z ich usług.

 

 1. Promocja trwa od 02.11.2022 r. do odwołania.

 

 1. Promocja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Informacje zawarte w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i promocyjny.

 

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłaszanymi przez organizatora.

 

Zasady promocji

 1. Jednorazowe zamówienie wyrobów własnych pizzerii Ambrozja na kwotę min. 40,00 zł upoważnia do otrzymania jednej naklejki. Naklejka przysługuje za zamówienia składane na miejscu w lokalu, zamówienia telefoniczne oraz zamówienia z dowozem.

 

 1. W skład wyrobów własnych pizzerii Ambrozja wchodzą: pizze, kebaby, zestawy, kubełki, lachmacuny, zapiekanki, fast foody, przekąski i sałatki wyszczególnione w Menu pizzerii Ambrozja.

 

 1. Naklejki zbierane na kilku wizytówkach nie łączą się.

 

 1. Naklejka przysługuje za zamówienie wyrobów własnych w kwocie min. 40,00 zł.

 

 1. Za jedno zamówienie spełniające kryteria Promocji przysługuje jedna naklejka.

 

 1. Uzbieranie 10 naklejek umożliwia otrzymanie rabatu -50% na kolejną dowolną pizzę z menu pizzerii Ambrozja. Odbiór dowolnej pizzy za 50% ceny następuje wyłącznie w lokalu.

 

 1. Uzbieranie 15 naklejek umożliwia otrzymanie gratis dowolnej dużej (40 cm) pizzy z menu pizzerii Ambrozja. Odbiór gratisowej pizzy następuje wyłącznie w lokalu.

 

 1. Za pizzę promocyjną nie przysługuje naklejka.

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest przekazanie pracownikowi obsługującemu w pełni oklejonej wizytówki (10 naklejek w przypadku skorzystania z 50% rabatu oraz 15 naklejek w przypadku skorzystania z pizzy gratis).

 

 1. Rabaty otrzymane z tytułu uzbierania pieczątek na różnych wizytówkach nie łączą się.

 

 1. Pizza promocyjna jest wybierana z menu pizzerii Ambrozja. Wszystkie dodatkowe składniki dobierane przez klienta ponad standardowy skład wybranej pizzy nie podlegają promocji i rabatom.

 

 1. Honorowane są jedynie oryginalne wizytówki z oryginalnymi naklejkami wydanymi przez pizzerię Ambrozja – kserokopie, reprodukcje oraz zniszczone wizytówki nie uprawniają do skorzystania z promocji.

 

 1. Naklejka wydawana jest po okazaniu pracownikowi obsługującemu oryginalnej wizytówki.

 

 1. Uczestnikom Promocji nie przysługują wypłaty równowartości rabatu w gotówce, jak również zamiana czy przeniesienie rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi lub przeniesienie rabatu na inne osoby.

 

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora promocji.

 

 1. Organizator zastrzega sobie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do odwołania lub wstrzymania Promocji w dowolnym momencie jej trwania.

 

 1. Organizator zastrzega sobie z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do zmiany postanowień, zasad i warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w siedzibie organizatora.

 

 1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony w siedzibie organizatora Bukowno ul. Zwycięstwa (pasaż).